Mindaugas Siudikas

 • Tapytojas Mindaugas Siudikas apie save:

  „Nuo mažens traukė Dzūkijos gamta, Varėna ir jos apylinkės. Traukė pakerintys lyg Taigos pušynų plotai, juose patirti dvasiniai išgyvenimai. Saulei leidžiantis, kovojant Šviesai su tamsa, tie įspūdžiai - kontrastai. Gal po stiprios audros. Lyg kelionė per miškus, smėlėtas kopas, ošiant pušynams. Nyksta tada riba tarp realybės ir fantazijų pasaulio. Kas kartą išgyvenu vis kažką naujo, dar nepatirto. Kartais jauti kelionę per epochas ir pakeriančią miško mistiką.“

   

  Menotyrininkė Ugnė Kraulaidytė apie Mindaugą Siudiką:

  Įkvėpimo gamtoje ieško dailininkas Mindaugas Siudikas, dailėtyrininkės Onos Danutės Jedzinskienės pavadintas Dzūkijos gamtos Panu. M. Siudiko asmenybę formavo M. K. Čiurlionio menų mokykla (kaip vieną svarbesnių mokytojų dailininkas pamini tapytoją Romualdą Kuncą (1935-2011) ), studijos Vilniaus dailės institute, vėliau – savarankiškos savosios savasties paieškos ilgus metus gyvenant Varėnoje bei aktyvus dalyvavimas Kauno technologijos universiteto Tapybos studijos veikloje.

  Žvelgdami į dailininko paveikslus dažniausiai išvysime peizažus: matysime virš smulkiais potėpiais ar nerimastingais štrichais nužymėto miško pakibusią saulę, virpančią medžių lapiją ir pamiškės žolynus, atokaitą ežero pakrantėje, pamažėle atslenkantį vakarą. Visa tai pagrįsta betarpišku menininko ir vaizduojamų objektų santykiu. Klajodamas Varėnos gamtos kampeliais, dailininkas nepailsdamas stebėjosi mažais sielos virpesius sukeliančiais stebuklais, nepamiršdavo nuolatos jų ieškoti, įsidėmėti, į juos įsijausti. Meninius autoriaus sprendimus praturtina naudojamų technikų įvairovė. Dailininkas dirba akvarele, pastelėmis, aliejine tapyba, kreidelėmis bei spalvotais pieštukais. M. Siudiko tapysena smulki, lyriška ir muzikali. Gamta padiktuoja ne tik motyvus, bet ir spalvinius sprendimus, ritmiką. Kartais į dailininko paveikslus atklysta schematiška, apibendrinta žmogaus figūra, į piešinių audinį įpinami paslaptingi ženklai. Poetiška prigimtis verčia neapsiriboti viena kūrybos sritimi, todėl šalia paveikslų atsiranda tekstai. Gyvendamas mažame miestelyje M. Siudikas liko ištikimas kūrybai, niekada jos neapleido: nors užsiėmė pedagogine veikla, intensyviai kūrė, rengė personalines ekspozicijas, aktyviai dalyvavo grupinėse parodose.

   

  Mindaugas Siudikas gimė 1970 m. lapkričio 17 d. Kaišiadoryse.

  1981 – 1988 m. mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio gimnazijoje, dailės skyriuje.

  1990 – 1995 m. studijavo Vilniaus Dailės akademijoje, įgijo dailininko-pedagogo specialybę.

  1991 – 2011 m. dirbo Varėnos muzikos mokyklos dailės skyriaus mokytoju.

  1995-2007 dalyvavo Kauno technologijos universiteto Tapybos studijos veikloje ir buvo jos narys.

   

   

  Parodos

  Personalinės:

  1993 „Gyvenimo upė teka“, KTU, Kaunas.

  1994 „ Mano akimirkos“, KTU, Kaunas.

  1997 Personalinė tapybos paroda, Alytaus kraštotyros muziejus.

  1998 Personalinė tapybos paroda, Mokslo ir technikos rūmai, Vilnius.

  1998 KTU tapybos studijos parodos, Kaunas.

  1999 Personalinė tapybos paroda, Mykolo Arkangelo bažnyčia, Varėna.

  2003 „Fantastinės variacijos“, Varėnos kultūros centro parodų salė; Stasio Vainiūno namai, Vilnius.

  2005 „Gimtinės peizažai“, Varėnos kultūros centro parodų salė.

  2006 „Pabėgusi būtis“, Varėnos kultūros centro parodų salė.

  2007 „Parodoje – dviejų kūrėjų darbai“ (drauge su Rita Zlatkute), Varėnos kultūros centro parodų salė.

  2009 Personalinė tapybos paroda, Varėnos socialinių paslaugų centras.

  2011 Personalinė tapybos paroda, Varėnos kultūros centro parodų salė.

   

  Grupinės:

  1998 Tarptautinė ekumeninio sakralinio meno paroda, Vilnius.

  2002 „Geriausio kūrinio paroda“, Kauno Paveiklsų galerija.

  2003 KTU tapybos studijos dailininkų paroda, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, Vilnius.

  2004 „Tapyba šiandien“, galerija „Meno parkas“, Kaunas.

  2004 Geriausio kūrinio paroda, Kauno Paveiklsų galerija.

  2004 Kauno dailininkų paroda Kovo 11-ajai paminėti, Kauno apskrities viešoji biblioteka.

  2005 KTU tapybos studijos paroda, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, Vilnius.

  2009 „Geriausio kūrinio paroda“, Kauno Paveiklsų galerija.

  Mindaugas Siudikas "Lelija"
  Kodas: 000312

  30x40 cm. Technika: drobė, aliejus. Parduota.

  230 
  Mindaugas Siudikas "Peizažas"
  Kodas: 000311

  30x40 cm. Technika: drobė, aliejus.

  230 
  Mindaugas Siudikas "Improvizacija"
  Kodas: 000160

  30x65 cm. Technika: pastelė, popierius.

  230 
  Mindaugas Siudikas "Improvizacija"
  Kodas: 000159

  40x50 cm. Technika: pastelė, popierius.

  230 
  Mindaugas Siudikas "Improvizacija"
  Kodas: 000158

  25x35 cm. Technika: pastelė, popierius.

  230 
  Mindaugas Siudikas "Improvizacija"
  Kodas: 000157

  35x70 cm. Technika: pastelė, popierius.

  230